Projektový management a dozorování

Kompletní projektový management při přípravě a realizaci staveb

• Komplexní architektonické a projektové práce
• Zadávací dokumentace a podklady pro výběr zhotovitele
• Zpracování smluvních podmínek pro dodavatele a subdodavatele
• Podklady pro realizaci stavby (rozpočty, harmonogramy, postupy prací, technologické postupy apod.)
• Podklady pro podporu prodeje (prodejní vizualizace a další marketingové podklady pro realitní kanceláře)
• Podklady pro financující instituce (technické podklady, rozpočty, prostavěnosti, kontrola plnění postupu prací a prostavěnosti)
• Podpora s klienty a kupujícími (komunikace s klienty, zapracovávání změn staveb, vzorování staveb apod.)
• Komplexní dozorování staveb během jejich realizace
• Kontrola smluvního a finančního plnění projektu během realizace
• Kontrola požadavků stavebního povolení a dotčených úřadů
• Zajištění kolaudací staveb a jejich uvedení do provozu
• Aktivní účast u případných reklamačních řízení v záruční době

Dozorování staveb

• Stavební dozor nad prováděním stavby svépomocí
• Autorský dozor projektanta (ADP)
• Technický dozor stavebníka (TDS)
• Dozorování staveb v rámci dotačních titulů Nová zelená úsporám

Koordinátor BOZP na staveništi

• Zpracování plánu BOZP pro konkrétní stavbu
• Funkce koordinátora BOZP během přípravy stavby
• Funkce koordinátora BOZP během realizace stavby

Podpora při výběru zhotovitele

• Zadávací dokumentace a podklady pro výběr zhotovitele
• Zpracování smluvních podmínek pro dodavatele a subdodavatele
• Podklady pro realizaci stavby (rozpočty, harmonogramy, postupy prací, technologické postupy apod.)
• Aktivní účast u výběrových řízení jako odborný člen výběrové komise

Rozpočtářské práce a výkazy výměr

• Projektantské rozpočty v aktuální cenové hladině
• Výkazy výměr pro výběr zhotovitele
• Kontrola úplnosti a správnosti již zpracovaných výkazů výměr a rozpočtů