O mně

Dobrý den,
mé jméno je Richard Hlaváč a jsem stavební inženýr, projektant pozemních staveb a projektový manažer. Velký vliv na mou životní dráhu mělo možná i to, že jsem se narodil do stavařské rodiny a pravděpodobně kvůli tomu jsem si architekturu a stavebnictví zamiloval.

Po vystudování střední průmyslové školy stavební v Dušní ulici v Praze 1, kde jsem absolvoval obor pozemní stavitelství, úspěšně zakončený maturitou v roce 2004, jsem se vydal na školu vysokou, konkrétně na České vysoké učení technické v Praze, kde jsem vystudoval Fakultu stavební. Mým bakalářským oborem bylo Stavební inženýrství, se specializací na Pozemní stavby. Zde jsem získal bakalářský titul v roce 2009. Inženýrský titul s vyznamenáním jsem následně získal v roce 2011 v magisterském studijním oboru Budovy a prostředí. Po získání prvního inženýrského titulu jsem následně vystudoval Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, kde jsem v roce 2014 absolvoval studijní obor Podnikání a management v průmyslu.

Od roku 2011 do současnosti působím na Katedře konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavebních ČVUT, kde nyní dokončuji své doktorské studium v oboru Pozemní stavitelství. V rámci mého působení zde vyučuji předměty dřevostavby, specializované projekty a obecné konstrukce pozemních staveb. Z hlediska vědecko-výzkumné činnosti se zabývám podrobným tepelně-vlhkostním chování dřeva a dřevěných stavebních konstrukcí (dřevostaveb), navrhování a realizaci úsporných, nízkoenergetických, pasivních, nulových a aktivních domů, struktuře a vlastnostem dřeva a materiálů na bázi dřeva, stacionárním a nestacionárním přenosem tepla a vlhkosti, silovými a nesilovými účinky na stavební konstrukce (vítr, sníh, teplota, déšť, vlhkost, vnitřní pnutí, dotvarování apod.) a konstrukční a chemickou ochrana dřeva (vč. nanomateriálů). V rámci své vědecko-výzkumné práce jsem publikoval již několik odborných článků, a vystoupil na několika odborných konferencích.

V rámci stavební praxe se projektování věnuji již od roku 2000, kdy jsem pod vedením svého otce a dědy vyprojektoval své první drobné stavby, rekreační a rodinné domy. Velkým zlomem v mém směřování byl rok 2006, kdy jsem začal projektovat difúzně otevřené dřevostavby pro exkluzivní německou společnost. I když už s touto společností nespolupracuji, dřevostaveb se držím dále a v roce 2009 jsem dřevostavby začal se svými kolegy i realizovat. Dalším velkým zlomem v mém dalším směřování byl rok 2010, kdy jsem poznal prof. Jana Krňanského, díky kterému jsem se začal dřevostavbám věnovat daleko podrobněji.

Projektování pozemních staveb a jejich realizacím se od roku 2000 věnuji dodnes. Společně se svými kolegy jsem navrhnul či vyprojektoval více jak 350 pozemních staveb o různých účelech a velikostech, kde u více jak u 100 z nich jsem byl i u samotné realizace.

Od roku 2012 jsem autorizovanou osobou ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a technický činných ve výstavbě) a to pro obory pozemní stavby a pro techniku prostředí staveb, specializace zdravotní technika. Od roku 2013 jsem aktivním členem Českého svazu stavebních inženýrů a Společnosti pro techniku prostředí. V roce 2016 jsem se stal také i koordinátorem BOZP ve stavebnictví. V roce 2023 jsem absolvoval expertní kurz navrhování pasivních a nulových domů v rámci Centra pasivního domu.

Vzhledem k dosavadní bohaté projektové a realizační praxi jsem se rozhodl být aktivní i v rámci České komory autorizovaných inženýrů a technický činných ve výstavbě, kde jsem členem aktivu pozemních staveb a kde bych se rád více i zapojil do práce komise pro realizaci staveb, legislativní komise a technické komise. Současně mám ambici se více zapojit i do činnosti České dřevařské společnosti fungující pod Českým svazem stavebních inženýrů, případně do dalších dřevostavebních asociací a spolků, a zapojit se více do osvěty a rozvoje projektování a realizace dřevěných konstrukcí.